Asiakassopimusehdot

Asiakassopimusehdot

Vesiliikunta Vesikot Oy:n laatimat sopimusehdot koskevat palveluntuottajan ja kuluttajan välistä kauppaa. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu jäsensopimusehtojen molemminpuolinen noudattaminen, kaikkien asiakkaiden kohdalla tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti.

Vesiliikunta Vesikot Oy tarjoaa vesiliikuntapalveluja (mm. vauvauintia, vesikoulua, junioriuintia) niitä ostaville henkilöille. Palvelut sisältävät ohjattua toimintaa koulutettujen ohjaajien toimesta. Tuotteet maksetaan verkkokaupassa Paytrail Oyj maksupalvelun kautta (ks.verkkokaupan ehdot). Ilmoittautuessaan kurssille ja maksaessaan lukukauden kurssimaksun, muodostuu kurssijäsenyys Vesiliikunta Vesikoiden tuottamalle kurssille.

 

1.Vesiliikunta Vesikoiden kurssijäsenyys on voimassa kyseisen kurssiajankohdan verran. Kurssijäsenyys on aina henkilökohtainen ja kurssikohtainen. Alle 18-vuotiaan sopimuksen hyväksyy huoltaja ilmoittautumisen yhteydessä.

2. Kurssijäsenmaksua ei palauteta kurssin alettua muina kuin kohdassa 3. mainituissa erikoistapauksissa. Ennen kurssin alkua tehdyn peruutuksen yhteydessä järjestäjällä on oikeus periä asiakkaalta kulloinkin voimassa oleva käsittelymaksu. Voimassa oleva käsittelymaksu on 10 eur. Alle seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua voi peruutuksen tehdä vain lääkärintodistusta vastaan.

3. Erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli 1 kuukausi), voidaan jäsenyys keskeyttää. Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todistus. Kesken kurssikauden keskeytetty kurssijäsenyys käsitellään aina tapauskohtaisesti.

4. Kurssin järjestäjästä johtumattomasta syystä tapahtuva ohjaustunnin peruuntuminen ei oikeuta osallistumismaksun palauttamiseen asiakkaalle eikä korvaavien ohjaustuntien järjestämiseen. Ennalta arvaamaton tapahtuma voi olla esim. veden likaantuminen, joka estää altaan käytön asiakkailta ja kurssilaisilta kyseisenä ajankohtana.

5. Kurssille ilmoitettu uimari tai hänen mukanaan tulevat aikuiset saavat kurssikohtaisesti avainrannekkeet sisäänpääsyä varten. Avainranneke/-rannekkeet ovat uimarikohtaisia (vauva- ja perheuinnissa sekä junioriuinnissa lapsen vanhemmat tai muut ennakkoon ilmoitetut uittajat), rannekkeella pääsee varatulle uintivuorolle koko uintikauden ajan.  Jos uintikausi päättyy kesken kauden, on ranneke palautettava heti uintien päätyttyä. Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä rannekkeesta peritään korvaus (20€).

6.Omaisuuden- ja vahingonkorvausvastuu

Vesiliikunta Vesikot Oy ei vastaa sen toimipaikoilla tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Asiakkaan tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Huoltajat vastaavat lapsistaan pukuhuone- ja pesutiloissa sekä altaassa ja sen välittömässä läheisyydessä.

Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että on Vesiliikunta Vesikoiden toiminnassa mukana omalla vastuullaan. Vesiliikunta Vesikot Oy ei vastaa Asiakkaiden mahdollisista terveydellisistä ongelmista tai niistä johtuvista vaivoista.

Asiakkaita ei ole tapaturmavakuutettu Vesiliikunta Vesikoiden toimesta.

7. Asiakas sitoutuu noudattamaan uimahallin järjestyssääntöjä

8. Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Vesiliikunta Vesikot Oy voi tallentaa Asiakkaan käyntihistoriaa. Käyntihistorian tallentaminen mahdollistaa Asiakkaan harjoitusaktiivisuuden seurannan sekä ohjauksen kehittämisen.

9. Asiakas hyväksyy sen, että Vesiliikunta Vesikot Oy ottaa toiminnastaan ja asiakkaistaan valokuvia ja videokuvaa, joita saatetaan käyttää markkinointi- ja koulutusmateriaaleissa. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa kieltää kuvien ottamisen itsestään.