Vesikoulu

Vesikoulu

Vesikoulu on tarkoitettu kolme vuotta täyttäneille, alle kouluikäisille lapsille. Leikki-ikäisellä eli noin 3-6 –vuotiaalla lapsella on fyysiset edellytykset ja motoriikka sillä tasolla, että hänellä on edellytyksiä oppia uimaan.

 

Tutkimuksissakin on todettu, että varhaiset uintiharjoitukset edistävät uimataidon nopeampaa oppimista. Silti kaikissa leikki-ikäisten lasten uintiryhmissä suurimpana tavoitteena on, että lapsi oppii luottamaan veteen, viihtyy siellä ja kykenee liikkumaan siellä itsenäisesti valitsemallaan tavalla.

Lisäksi tavoitteena on, että mukana uintihetkissä toimiva oma aikuinen oppii avustamaan ja ohjaamaan lasta matkalla kohti uimataitoa. Vesikoulua lapsen kanssa käy yksi vanhempi. Opetus tapahtuu opetusaltaassa.